Náhoda

Co je náhoda:

Koincidence je ženské jméno, což znamená, že se jedná o souběh, který indikuje události vyskytující se současně . Je synonymem soužití, dohody a souběžnosti .

Slovo incidence znamená výskyt nebo událost, zatímco předpona "co" označuje souběh nebo současnost dvou prvků.

V některých situacích slovo shoda okolností může znamenat šanci, protože popisuje situaci, která nastane bez předchozí kombinace. V těchto případech může být pouhá náhoda pouhou náhodou . Ex: Nevěděl jsem, že bude na té party, potkali jsme se náhodou.

Mnoho lidí tvrdí, že neexistují žádné náhody a že všechno je předpovězeno Bohem nebo osudem.

Slovo shoda okolností může také odkazovat na soutok postojů nebo názorů, pokud jde o určitý druh dohody. Ex: Válka se vyhnula, protože názory vůdců se na prvním setkání časově shodovaly.

V rámci fiktivních děl, jako jsou filmy nebo knihy, je normální ověřit, že fráze „jakákoli podobnost je pouhá náhoda“. To znamená, že i když je nějaká skutečnost nebo charakter odhalený v díle velmi podobný prvkům reálného života, je výsledkem náhody a ne záměrně. Je to fráze, která se používá k vyhnutí se soudním sporům.

Co se týče správné formy psaní, mnoho lidí má pochybnosti mezi shodou okolností a známostí . Správná forma je však náhoda, protože známost je slovo, které není součástí slovníku.

V oblasti geometrie existuje shoda okolností, kdy jsou překryty dvě geometrické obrazce.