Rozhodující

Co je klíčové:

Rozhodující je adjektivum dvou rodů, latiny "criticalis", které mohou vyjádřit tři různé významy. V závislosti na kontextu může znamenat něco obtížného, ​​pozitivního či dokonce zásadního:

1 - Když se odkazuje na všechno, co zahrnuje velké potíže, které bylo nebo je obtížné, náročné, bolestivé, bolestivé, tvrdé nebo pichlavé;

Například:

Éra vojenské diktatury byla rozhodujícím momentem v historii země.

2 - Když zdůrazňuje pravomoc rozhodovat, rozhodovat, nebo to, co je kategorické, jasné, pozitivní, rozhodně rozhodující;

Například:

Motivace je klíčovým bodem pro dosažení jakéhokoliv cíle.

3 - Když to představuje něco velmi důležitého pro příležitost, to, co je základní, podstatné, kapitálové důležitosti;

Například:

Obnova hráče je rozhodující fází pro vítězství týmu.