Přehnané

Co je přehnané:

Přehnané je přídavné jméno, které klasifikuje něco, co se děje s nadsázkou . Může také naznačovat nadměrné, nerozumné chování nebo to, co je nezbytné.

Etymologicky, toto slovo pochází z latinského exaggerare, který se odkazuje na akt zvětšování, zlepšování nebo povznesení. Některé synonyma přehnané mohou být: ponižující, hyperbolický, příliš neschopný, atd.

Slovo přehnané může také kvalifikovat věc, která má velikost nad normální. Ex: Nemoc, kterou způsobil, že jeho játra byla příliš velká.

Přehnanou osobou je někdo, kdo projevuje nedostatek přirozenosti, nebo který přiřazuje věci nebo události větší dimenze, než ve skutečnosti mají. Ex: Moje matka mi řekne 1 milionkrát denně, že jsem přehnaná.

Nicméně, toto slovo může také být podstatné jméno, podávat ukázat osobu, která obvykle přehánějí. Ex: Upřímně, nemůžete uvěřit tomu, co říká, protože každý ví, že je přehnaný.

Viz také význam příliš mnoho.