Supra

Co je Supra:

Supra je předpona latinského původu dávat nápad nadřazeného . Je to termín pro formování slov, který předchází radikálu.

Každé slovo složené z předpony "supra" odkazuje na pojetí "nad", "nadřazeného". Předpona supra, vyjadřuje stejný smysl pro prefixy super a over.

Příklad slov s předponou výše:

Supracitado - citováno výše nebo výše;

Suprajurásico - odkazující na terén nadřazený jurskému vápenci;

Supermundane - který je lepší než svět;

Supranatural - lepší než přírodní;

Supranumbered - výše, dříve;

Nadledvina - nad ledvinami;

Suprasensible - stejně jako supersenzitivní;

Suprassumo - nejvyšší bod, nejvyšší stupeň;

Supraterrâneo - to je nebo je realizováno na Zemi.