Úhrada

Co je náhrada:

Úhrada je úkon nebo účinek náhrady, tj. Odškodnění, odškodnění, náhrady . Jedná se o mužské jméno, které se vztahuje na výplatu nějaké újmy způsobené dříve utrpěnou událostí.

Náhrada určité částky může zahrnovat několik aspektů, například:

Vrácení platby je stanoveno v zákoně o ochraně spotřebitele, který stanoví, že dodavatel zboží nebo služby má povinnost obnovit spotřebitele, pokud výrobek nepředstavuje dokonalé podmínky použití, ani když služba nebyla provedena. .

V případě úrazu elektrickým proudem způsobujícím škody na elektrickém zařízení by měly energetické společnosti rovněž uhradit náklady.

Poplatky neoprávněně účtované klientům finančními institucemi by měly být zpoplatněny.

V případě kolizí, které se týkají dopravy, je povinností viníka skutečnost, že vrátí celkovou hodnotu škody.