Imbroglio

Co je Imbróglio:

Imbróglio je mužské podstatné jméno pocházející z italského imbroglio, což znamená zmatek, zabalený, chaotický .

Toto slovo se používá s pejorativním smyslem, což naznačuje složitou nebo komplikovanou situaci. Ex: Fotbalové utkání skončilo v největší imbrogli.

V uměleckých projevech týkajících se literatury, dramaturgie a kinematografie je slovo imbroglio kritikou, která označuje zmatený děj (románu, hry nebo filmu). V kontextu hudby může toto slovo odkazovat na hudební skladbu, ve které je rytmická složitost, kde jsou současně různé druhy rytmu, což dává pocit zmatku.

Výraz právní nebo soudní imbroglio označuje právní zmatek. Některé zákony jsou často interpretovány různými způsoby, což může způsobit určitý konflikt nebo zmatek. V těchto případech je často toto zapříčinění způsobeno quiproquó, což je okolnost, při které je jedna věc přijata jiným, nebo je interpretována nesprávným způsobem.