Námitka

Co je námitka:

Námitek znamená napadení, opozici, repliku, překážku . To je to, co je proti sobě, což je naopak.

Námitka je ženské jméno. Z latiny "objectione". Je to akt nebo účinek "námitek", protichůdných, náročných, vyvrácených.

"Námitka, " je proti nějaké skutečnosti, argumentovat opačným způsobem, tvrdit si protichůdný důvod, je vytvořit překážku.

Cílem je vytvořit překážku, postavit se proti vyvrácení, vyvrátit argumenty oponenta a poukázat na přesvědčivé důkazy, je to důkaz, který ničí nárok.

Námitka je odpověď, odpověď na výzvu nebo na obranu věci. Je to pronikavá odpověď na přísloví nebo psaní, je to argument, se kterým je vyvrácen další argument.