Rozumné

Co je Sensato:

Sensato je mužské adjektivum, které kvalifikuje člověka, který má zdravý rozum, člověka, který v každém konkrétním případě svého života dokonale uplatní důvod soudce nebo rozumu.

Být rozumný znamená být opatrný, být opatrný, být předvídatelný, veliký ctnost, která vede jednotlivce k praktikování toho, co mu vyhovuje s mírou.

Sensato je stále výraz, který kvalifikuje osobu, která je diskrétní, která je v jejích slovech a ve svých činech vyhrazena .

Rozumný jedinec je ten, kdo má „úsudek“, který je vyvážený ve svých myšlenkách, který působí těžce.

Opakem rozumného je "pošetilý", to znamená, že jedinec, který nemá smysl, není opatrný, je šílený, nepředvídatelný.

Důležitá fráze řeckého filosofa "Aristotle" zdůrazňuje hodnotu dobrého smyslu: "Neznalý potvrzuje, moudré pochybnosti, rozumné odráží".