Bias

Co je to zkreslení:

Bias je maskulinní podstatné jméno pocházející z francouzského termínu biais, což znamená šikmé, šikmé, postranní, nebo klasifikuje něco, co má šikmý směr .

Bias může také označit proužek plátna řezaný šikmo. Tkaniny jsou často prodávány v rolích a používají se k šití, ale mohou být také použity v ruční práci.

V obrazovém smyslu představuje zaujatost zkreslenou nebo předpojatou tendenci nebo sklon k pozorování či jednání.

Adjektivum "šikmý" je tvořeno slovním zkreslením, které kvalifikuje něco, co je zkreslené nebo koláče. Ex: Má velmi zkreslený způsob, jak vidět život.

V souvislosti se statistikami se zkreslení skládá ze systematické chyby, která je výsledkem náhodného zkreslení statistik v důsledku procesu vzorkování. Také známý jako " odchylka od zkreslení ", spočívá v rozdílu mezi průměrnou hodnotou statistického odhadce a hodnotou, kterou hodlá odhadnout. K opravě odchylky je často změněn odhad.