Lexikon

Co je Lexikon:

Lexicon znamená slovník, je soubor slov jazyka, uspořádaný v abecedním pořadí as příslušnými významy .

Lexikon je setkání termínů, které se týkají umění, vědy, regionálních výrazů, starých klasických jazyků atd.

Lexikon je slovník, který může také shromažďovat termíny z jednoho jazyka, s jejich příslušnými verzemi v jiném jazyce.

Ve slově (lexikonu) se písmeno (x) vyslovuje se zvukem (cs). Lexikon je mateřské jméno řeckého původu (lexikon).

Slova, která jsou součástí lexikonu, podléhají neustálým změnám v důsledku vývoje mluveného a psaného jazyka. K jejich obsahu se často přidává neologismus, tj. Vytváření nových slov nebo starých slov s novými významy.

To je část živého jazyka vytvořit nová slova, zda vytvořený populárním neologismem, cizinci, termíny, které se objeví v elektronických komunikacích, nové technické termíny nebo vědecké neologismy.

Lexikální slovník

Lexicon je online slovník portugalštiny, z Portugalska, s více než 310, 000 registrovanými slovy, s jejich významy a definicemi, synonyma, antonymy, konjugace, v případě sloves, gramatická třída, etc.