Prolog

Co je to prolog:

Prolog je text nebo varování, obvykle stručné, které předchází písemné práci a jejím cílem je prezentovat ji čtenáři . Z řeckých "prologů", což znamená "předběžné psaní".

Prolog je stejný jako úvod, předmluva, předmluva, preambule . Jedná se o zavedení díla, kde autor rozvíjí předběžné myšlenky na toto téma, které se budou rozvíjet v průběhu práce.

Prolog původně představoval počáteční část řeckého dramatu, ve kterém jeden znak reprezentoval, před kusem sám.

Prolog (bez přízvuku) je přítomným indikátorem prologu slovesa, což znamená předcházet určitému předmluvě s předmluvou.

Ve vojenské oblasti, v dělostřeleckých kusech, prolog je lano, které spojuje opravu s armoire, aby se oheň.

Epilog, na rozdíl od prologu, je poslední částí práce. V románu je část, která popisuje konečný výsledek spiknutí, kde autor končí svůj příběh.