Opozice

Co je to opozice:

Opozice znamená překážku, překážku . Je to akt opozice nebo odpírání něčeho, tj. Protikladů . To je namítat proti nějaké skutečnosti. Být oponentem je protivník.

V právní oblasti je opozice zásahem třetích stran do vnějšího procesu a bude třetí, dokud nezasáhne do poptávky, protože když se zásah stane součástí procesu.

V rétorice (umění dobře mluveného) je opozice argumentem, který spočívá ve sblížení dvou myšlenek nebo dvou výrazů, které se zdají protikladné.

Adjektivum "nicméně" znamená, že způsobuje rozpaky nebo překážky. "Přesto" nebo "přesto" má stejný význam jako konjunktivní projevy (nicméně, nicméně), nebo prepositional fráze (ačkoli), kde to vyjadřuje jen opozici, bez překážek.

V astronomii, opozice je relativní situace dvou nebo více nebeských těles když jejich délky se liší 180 ° od sebe navzájem.

Opozice v politice

V politice, opozice je politická strana, která oponuje vládu, ten to namítá, který bojuje proti vládním opatřením.

V demokracii je právo na opozici nepostradatelným prvkem, je to svobodný projev myšlení, je to právo na svobodu názoru.