Materialismus

Co je materialismus:

Materialismus je postoj lidí, kteří chápou, že všechno je hmota a že mají život zaměřený pouze na hmotné statky . Příznivci materialismu se nazývají materialisté .

Materialismus ve filozofii

Materialismus ve filozofii je systém, který připouští, že takzvané materiálně konkrétní podmínky jsou dostačující k vysvětlení všech jevů, které jsou předkládány vyšetřování, včetně psychických, sociálních a historických jevů.

Historický materialismus

Historický materialismus je sociálně-filozofická doktrína, která považuje formy ekonomické produkce za jediné skutečně určující faktory historického a sociálního vývoje. Další kulturní sféry, jako je náboženství, morálka, právo, stát, věda, umění a filozofie, jsou pouhými derivacemi, které představují určitý druh nadstavby nad ekonomickou infrastrukturou. Původ historického materialismu je spojen s německým filozofem Karlem Marxem (1818-1883).