Populární kultura

Co je populární kultura:

Lidová kultura je výraz, který charakterizuje soubor kulturních prvků specifických pro společnost národa nebo regionu.

Lidová kultura je často klasifikována jako tradiční kultura nebo masová kultura a je souborem projevů vytvořených skupinou lidí, kteří se na nich aktivně podílejí. Populární kultura je snadno zobecnitelná a vyjadřuje postoj, který přijalo několik generací ohledně konkrétního problému společnosti. Drtivá většina populární kultury je přenášena ústně, od starších elementů společnosti k mladším.

Populární kultura vznikla díky nepřetržité interakci mezi lidmi z různých regionů a potřebou lidské bytosti zapadnout do okolního prostředí. Sociologie a etnologie, které studují populární kulturu, nejsou míněny jako hodnotové úsudky, ale k identifikaci stálých a koherentních projevů uvnitř národa nebo komunity.

Někteří učenci ukážou, že každý má uvnitř nich představu o tom, co je populární, což je definováno pramenem tradice a komunity.

Lidová kultura je ovlivněna vírou dotyčných lidí a je vytvořena díky kontaktu mezi jednotlivci určitých regionů. Může se jednat o oblasti jako hudba, literatura, gastronomie atd.

Brazilská populární kultura

Brazilská populární kultura je charakterizována různými kulturními kategoriemi, způsobenými regionalismem. V brazilské populární kultuře je možné ověřit variace v hudbě, tanci a gastronomii. Sertaneja hudba, capoeira, folklór, kordel literatura, samba, jsou důležité prvky brazilské populární kultury. V oblasti gastronomie je brazilská kuchyně jednou z nejvíce oceňovaných v Brazílii.

Populární kultura a masová kultura

Podle některých autorů je možné rozlišovat mezi lidovou kulturou a masovou kulturou pouze tehdy, když čas odloučí to, co je móda a okolnost, a stává se součástí podstaty lidí. V tomto případě se slovo "hmota" nevztahuje na společenskou třídu, ale na velký počet lidí ve společnosti.

Ačkoli dva výrazy jsou často používány synonymously, někteří lidé rozlišují tím, že říká, že masová kultura odhalí kulturní produkt nebo prvek, který je rozptýlen k masám, často k celému světu. Masová kultura je často vyjádřena v hromadných sdělovacích prostředcích a ve většině případů ji podporují průmyslová odvětví s cílem dosáhnout zisku. Příkladem je Coca Cola, MacDonald's, Pizza Hut, atd.

Na druhé straně, populární kultura se odkazuje na různé projevy, které jsou populární a pocházet z různých oblastí. Více souvisí s tradicí a přenáší se z generace na generaci.

Rozdíl mezi populární kulturou a erudovanou kulturou

Eudovaná kultura, známá také jako elitní kultura nebo vyšší kultura, je kultura získaná studiem, teoretickým výzkumem a empirickými daty.

Na rozdíl od populární kultury je erudovaná kultura téměř výhradně pro lidi s vysokým finančním postavením. Opera a umělecká díla jsou příkladem projevů erudované kultury.

Více o rozdílu mezi populární kulturou a erudovanou kulturou.