Protagonismus

Co je Protagonismus:

Protagonismus je proces protagonizace, být protagonistou, hlavním protagonistou prezentace .

Drift od řeckých protagonistů, kde "protos" znamená hlavní nebo první a "agonisté" znamená bojovníka nebo konkurenta.

Protagonismus je termín široce používaný v divadle, filmu, románu, a tak dále. odkazovat na hlavní charakter inscenace.

V figurativním smyslu je protagonistou osoba, která hraje nebo zastává vedoucí úlohu v literárním díle nebo události. Ex: Kvalita služeb je výsledkem vedoucí role pracovníků a jejich nespočetných strategií k dosažení úspěchu.

Viz také význam protagonisty.

Vedení mládeže

Protagonismus mládeže je vzdělávací praxe vyvinutá pro mladé lidi, kde je ústředním prvkem a podílí se na všech fázích vzdělávacího procesu, od vypracování, provádění a hodnocení navrhovaných akcí, s cílem stimulovat sociální účast mladého člověka na vzdělávání. komunity.

Protagonismus mládeže vytvořil pedagog Minas Gerais Antônio Carlos Gomes da Costa, kde účast mladých lidí na vzdělávacích praktikách přesahuje rámec rodiny a školy a usiluje o prostor v církvi, ve sdruženích a dokonce ve společnosti prostřednictvím kampaní a hnutí .