Praxe

Co je Praxe:

Praxe znamená rutinu, zavedený a častý postup, který se obvykle praktikuje .

Praxe je ženské jméno, které označuje to, co je zvyk, což se děje obvyklým, každodenním způsobem.

Praxe je jakýkoliv rituál prováděný se stejnou frekvencí, jedná se o postup, který zůstává po dlouhou dobu stejný a stává se rutinou.

Slovo praxe má svůj původ v latinské " praxi ", tímto způsobem je psáno s (x) a ne s (ch).

Obvykle se při formátování textu, za účelem zvýraznění některých slov nebo frází, používá tučných značek, uvozovek, kurzivy atd.

Administrativní praxe jsou postupy, běžné normy přijaté ve veřejných úřadech v každodenním životě.

Akademická praxe je jméno dané klusu prováděnému veterány pro prváky, na univerzitách v Portugalsku.