Realizace

Co je implementace:

Realizace je ženské jméno, které odkazuje na akt nebo účinek implementace . Je synonymem účinnosti, provedení a úspěchu .

Toto slovo je považováno za neologismus pocházející z anglického výrazu implement . Z tohoto důvodu se nenachází ve starších edicích některých slovníků.

Termín realizace souvisí s realizací některých opatření, například: realizace marketingového plánu, realizace veřejných politik, realizace strategie atd. Realizovat je vytvoření určitých podmínek pro dosažení nebo uvedení do praxe.

V souvislosti s výpočetní technikou je implementace softwaru spojena se složením důležitých modulů pro jeho provádění.

Implementace a nasazení

Implementace a nasazení jsou často používaná v právních nebo obchodních projektech.

Přestože jsou slova implementována a nasazena jako synonyma, mají určité rozdíly. Implantace je něco, co něco implantuje, tj. Fixuje, zavádí, inauguruje nebo vkládá. Ex: Strom implantuje své kořeny do půdy.

Můžeme tedy dospět k závěru, že nasazení má smysl začít, zatímco implementace znamená uvedení do praxe nebo rozvoj.