Vševědoucí

Co je vševědoucí:

Vševědoucí znamená toho, kdo ví všechno . Je to přídavné jméno dvou rodů, které kvalifikuje osobu, jejíž znalosti jsou neomezené, kdo ovládá jakoukoli vědu.

Vševědoucí slovo je tvořeno předponou latinského původu oni, což znamená všechno, plus vědomé slovo (vědec), ten, kdo má znalosti, kteří něco ví, ví.

Vševědoucí je výraz používaný v monoteistických náboženstvích, kde to znamená kvalitu připisovanou svrchovanému Bohu.

Bible svatá odkazuje na Boha jako na vševědoucí bytost, na osobu, která má plnou a dokonalou moudrost a je si vědoma všeho, co se děje, a kdo je jediným zdrojem veškerého poznání.

Bůh je také přisuzován kvalitě všemocného - toho, kdo má neomezenou moc, který je všemocný. To je ještě přičítáno kvalitě všudypřítomného - ten, který je všude současně.