Informativní text

Co je informační text:

Informativní text je textová tvorba s informacemi o konkrétním předmětu, jehož cílem je objasnit osobu nebo soubor lidí na toto téma.

Zpravidla v próze, informační text objasňuje a objasňuje čtenáře na dané téma. Mohou existovat informační texty o zvířatech, s charakteristikami a informacemi o zvířatech nebo nemocech, jako je dengue. Například informativní text o horečce dengue poskytne informace o symptomech, léčbě a prevenci. V tomto případě se zabýváme vědeckým informačním textem s informacemi ověřenými podle vědy.

Informativní texty mohou být publicistické nebo technické a technické informační texty jsou například příručky instrukcí nebo lékařských vložek.

Ve strukturální sféře se mnoho informativních textů skládá z krátkého úvodu, vývoje a závěru . Jazyk použitý v informačním textu by měl být jasný, přímý a objektivní a měly by být zmíněny konkrétní a skutečné koncepty spolu s odkazy na zdroje a příklady. Informativní texty obvykle nemají postavy jazyka, které by mohly odkazovat na obtížnou interpretaci, jako jsou metafory a paradoxy.

Žurnalistika je zodpovědná za tvorbu různých informačních textů v novinách, časopisech, novinách, rozhovorech atd. Informativní jsou také texty, které jsou součástí vědeckých článků.

V závěru je tento text informativní text o tom, co je informační text.