Bratr v právu

Co je bratr v právu

Švagr, je označení dané bratrovi jednoho z manželů ve vztahu k druhému manželovi . Je to slovo původu v latinském cognatu, což znamená švagr .

Sestra-in-law je verze slova v ženském, označení dané sestře jednoho z manželů ve vztahu k jinému manželovi.

V Brazílii, obzvláště v amazonské oblasti, švagr je léčba používaná mezi caboclos tohoto regionu, který je ekvivalentní k společníkovi, příteli, pánovi, etc.

Švagr je adjektivum, které odkazuje na to, co bylo razeno, které bylo označeno razítkem, to znamená, že bylo označeno kusem oceli používaným k označení mincí a medailí.

V angličtině je bratr bratr, blízký přítel, společník. Švagr je bratr -zákon, bratr jednoho z manželů ve vztahu k druhému manželovi.

Viz také: