Překročit

Co je Transcender:

Transcend je tranzitivní a nepřechodné sloveso, které znamená povznést se nad vulgární, překonat, překonat nebo překonat něco .

Podle psychologie je transcendování spojeno s myšlenkami a emocemi a je to schopnost lidské bytosti překonat určité překážky a stát se nadřazenými některým okolnostem.

Transcendence může být také vnímána jako akt odlišování se od ostatních jedinců pozitivním způsobem, dosažení vyšší úrovně v dané práci nebo kontextu.

Ve Filosofii je překonání překonat hranice poznání a to, co je transcendentální, je spojeno s čistým důvodem, který předchází všem zkušenostem.

Transcendence

Pojem transcendence se týká kognitivní činnosti spočívající v přechodu od principu poznání k vnějšímu závěru. Ve filozofii představuje antonym immanence.

Podle metafyziky předpokládá transcendence existenci jiné reality z kvalitativního hlediska a nezávislé na přirozeném světě a lidském vědomí.

Podle existenciální filosofie a fenomenologie má transcendence úlohu definovat strukturu vědomí, vnímat vědomí jako záměrnost a otevřenost vůči vnějšímu světu.