Hodnocení

Co je to Hodnocení:

Posouzení je ženské jméno, které znamená akt hodnocení nebo odkazuje na účinek, který toto hodnocení hodnotí. Může být synonymem pro odhad nebo zhodnocení .

Posouzení může být odhadem hodnoty něčeho nebo nějaké práce. Například na trhu s nemovitostmi provádí hodnocení odhadce a skládá se z obchodní hodnoty nemovitosti.

Ocenění podniků je účetní činností, která spočívá v posouzení ekonomické situace společnosti nebo instituce. V kontextu organizace nebo instituce je však hodnocení výkonnosti oceněním chování pracovníka v rámci společnosti. Hodnocení výkonnosti je prováděno s přihlédnutím k očekáváním manažerů společnosti a skutečným výsledkům dosaženým zaměstnancem.

Hodnocení školy

V kontextu pedagogiky je evaluace školy systematizovaným procesem zaznamenávání a vyhodnocování dosažených výsledků ve vztahu k dříve stanoveným vzdělávacím cílům.

Hodnocení výuky je častější u studentů a provádí se formou písemných testů, ústních testů, účasti ve výuce apod. Několik autorů zvažovalo metodu hodnocení prostřednictvím subjektivních a umělých testů a testů, které nemohou vždy posoudit, co studentova schopnost a co skutečně ví. Z tohoto důvodu mnoho škol používá systém průběžného hodnocení, ve kterém jsou sledy učení efektivně sledovány, což studentovi umožňuje sledovat jejich vývoj a kontrolovat jejich učení.

Hodnocení lze provádět i ve vztahu k učitelům, školám nebo vzdělávacímu programu.