Dohad

Co je domněnka:

Domněnka je ženské jméno, které znamená úsudek nebo názor s nejistým základem nebo odpočet od události, která se může stát v budoucnu, na základě předpokladu .

Dohad může spočívat v odvození něčeho, na základě nepotvrzeného zdroje, jako je intuice nebo odhad. Některé synonyma dohadů mohou být: hypotéza, předpoklad, předpoklad, prognóza atd. Příklad: Fotbalista učinil několik dohadů o dalším utkání.

Toto slovo může být psáno dvěma způsoby, dohadem nebo dohadem, oba mají stejný význam .

Matematické dohady

Slovo dohad je příbuzný matematice, a v tomto případě, dohad je hypotéza (hypotéza je synonymum matematické dohady) že matematici věří být pravdivý ale ne přesto demonstroval.

Některá ta best-known dohady jsou Poincaré dohad (jeden z největších problémů 20. století-matematika matematiky, vyřešený ruským matematikem Gigori Perelman), dohad bratranců dvojčete, Goldbachova slabá domněnka (demonstroval peruánským matematikem Harald Helfgott), Birch je dohad a Swinerton-Dyer .