Metonymy

Co je to Metonymy:

Metonymy je náhrada jednoho slova za druhé, když existuje vztah smyslové blízkosti, který umožňuje tuto výměnu. Příklad: Stadion vítá hráče.

Metonymy je postava řeči, která vychází z potřeby mluvčího nebo spisovatele, aby kladla větší důraz na komunikaci .

Nahrazení jednoho slova za druhé se provádí hlavně těmito způsoby:

  1. Autor díla : přečtěte si Machado de Assis.
  2. Příčina účinku, nebo naopak: žít z práce.
  3. Vynálezce podle vynálezu : koupit Ford.
  4. Konkrétní abstraktem, nebo naopak: mít dobrou hlavu (inteligenci).
  5. Část pro celek, nebo naopak: pět hlav skotu.
  6. Rod podle druhu : období růží.
  7. Jednotný množným číslem : dorazily deště.
  8. Ten, který určil neurčitý : požádat o tisíc otázek.
  9. Jednotlivec podle třídy : být třídou Krista.

Metonymie by neměla být zaměňována s metaforou, která je založena na procesu sdružování myšlenek, podobnosti a mentálního srovnání. Příklad: Tento muž je zvíře.