Možnost

Co je to možnost:

Možnost je ženské jméno, které vyjadřuje majetek nebo stav něčeho, co je možné nebo které může být nebo se stane .

Při použití v množném čísle může toto slovo znamenat množinu zboží nebo finanční způsobilost osoby. Například: Byl součástí velmi pokorné rodiny s několika možnostmi.

V matematice se studium možností vztahuje na kombinatorickou analýzu a je to kombinace různých možných scénářů. Tato oblast studia může být aplikována v několika oblastech, jako je počítačové programování, ekonomie, mimo jiné.

Podle Aristotela koncept dynamis odhaluje novou možnost, že se hmota musí proměnit v něco odlišného od toho, co je, a oponuje energii (jednání), zdroji realizace.

Pro racionalismus je možnost rovnocenná racionálnosti a odkazuje na to, co se děje v procesech myšlení a odpovídá nesouladu.

Právní možnost žádosti

Podle zákona, konkrétně procesního práva, právní možnost žaloby spočívala v jedné ze tří podmínek žaloby.

V některých případech může být konkrétní požadavek považován za právně nemožný. Jeden možný příklad se stane, když někdo podá žádost o rozvod v zemi, kde rozvod není legálně povolen. V mnoha případech je právní nemožnost ověřena, když dojde k přestupku ve vztahu k morálce a dobrým zvyklostem a ne ve vztahu k zákonu.

S cílem zvýšit výnos každého procesu projekt 166/2010 odstranil právní možnost požádat o seznam podmínek akce.