Assepsie

Co je to Asepsie:

Assepsie je soubor postupů, jejichž cílem je zabránit zavlečení patogenních bakterií do určitého organismu, prostředí a objektů. Je to péče o čistotu a hygienu všeho, co nás obklopuje.

Asepsie rukou je nepochybně velmi důležitým procesem, jak zabránit šíření bakterií, které mohou způsobit infekce, protože ruce jsou hlavní cestou přenosu mikroorganismů.

Vzhledem k tomu, že kůže je rezervoárem několika patogenních zárodků, mohou být přenášeny z jednoho povrchu na druhý přímým kontaktem (kůží na kůži) nebo nepřímo prostřednictvím kontaminovaných předmětů a povrchů.

Rozdíl mezi assepsií a antisepsou

Asepsa je nepřítomnost septických látek (například infekčních nebo patogenních bakterií a bakterií) v určitých prostředích prostřednictvím souboru opatření, která zabraňují vstupu a šíření znečišťujících látek.

Antisepse je dezinfekce místa nebo organismu, který již byl infikován, prostřednictvím produktů (například mikrobicidů nebo mikrobiostatik), které snižují nebo eliminují mikroorganismy.

Dozvědět se více o rozdílu mezi asepse a antisepse.

Nemocniční assepsie

Nemocniční asepse má za cíl zamezit nebo odstranit znečištění předmětů, zařízení a veškerého nemocničního materiálu, stejně jako zdravotnických pracovníků, kteří se s pacienty zabývají.

Nedostatek asepsie v nemocničním prostředí je hlavní příčinou šíření infekcí mikroorganismy, jako jsou viry, bakterie, prvoky a tak dále.

Asepse může být provedena různými způsoby, včetně dezinfekce a sterilizace, která se provádí použitím látek, které pomáhají ničit infekční agens.

Viz také: význam dezinfekce.