Jasné

Co jsou Fulgids:

Fulgid je mužské adjektivum, které kvalifikuje něco , co se třpytí, je zářící, brilantní, zářivé, šumivé nebo lesklé .

Toto slovo pochází z latiny, konkrétněji z pojmu fulgere, což znamená „zářit světlem velké intenzity“. V portugalštině, tranzitivní sloveso fulgir také znamená, že zářit, že to obrazně to může znamenat vyniknout nebo zdůraznit.

V Brazílii se nejčastěji používá slovo "fúlgidos" v dopise brazilské národní hymny : A slunce svobody, v jasných paprscích, v té chvíli zářilo na obloze vlasti ...

S texty Osório Duque Estrada, brazilská národní hymna má velké bohatství v jeho psaní, být schopný představovat několik výkladů.

Termín "jasné paprsky" se používá k popisu "slunce svobody". Jako slovo "zářil" se pak objeví, jasné přídavné jméno se používá, aby se zabránilo opakování. Fráze "A slunce svobody v jasných paprscích, které v tu chvíli zářilo na obloze vlasti", by ochuzilo hymnus.

V tomto případě „slunce svobody“, které zářilo svými „zářivými paprsky“, znamená brilanci nezávislosti Brazílie od Portugalska. "V tom okamžiku, " je okamžik, kdy byl slyšet "vzkvétající výkřik". Tato fráze hymnu sestává z oslavy svobody podmanil si, po rokách “temnoty” kolonialismu.