Ergonomie

Co je to ergonomie:

Ergonomie je adjektivum, které označuje něco, co souvisí nebo se týká ergonomie .

Ergonomie je oblast, která řeší otázky týkající se moderního pracovního života, a také je zaměřena na prevenci pracovních úrazů a vytváření vhodných pracovišť.

Ergonomická rizika jsou prvky, které mohou ublížit pracovníkům ve fyzickém nebo psychickém prostředí prostřednictvím nemoci nebo nepohodlí. Tato rizika mohou souviset se stresem, monotónností pracovních metod, dlouhými pracovními hodinami bez přestávek na odpočinek apod.

V dnešní době jsou zde židle, klávesnice, myši a další materiály, které jsou ergonomické, protože jejich cílem je minimalizovat ergonomická rizika, která mohou představovat uživateli.

Ergonomie a ergometrie jsou související koncepty a ergonomie je širší koncept, který má jako jeden ze svých nástrojů ergometrii.

Ergonomická zpráva

Ergonomická zpráva (také známá jako Ergonomic Analysis of Work) je dokument, který zvažuje ergonomická rizika spojená s určitou pracovní oblastí, přičemž stanoví také protokoly a opatření nezbytná k minimalizaci těchto ergonomických rizik.

Podle regulačního standardu Ministerstva práce a zaměstnanosti je ergonomická zpráva pro společnosti zákonným požadavkem.