Odhaluje

Co je Revelia:

Zjevení je právní termín, který vyjadřuje stav nebo kvalitu vzpoury, to znamená, že je to někdo, kdo se po citaci neobjeví v úsudku (nebo se objevuje a nepředkládá obhajobu). V obrazném smyslu může být zjevení také synonymem povstání .

Příslovná fráze " standardně " vyjadřuje situaci, ve které se zjevení nevyskytuje, a může také znamenat " náhodně ". V „rozsudku v nepřítomnosti“ se jedná o prohlášení proti straně, která se neobjevila nebo nebyla zastoupena na řádném jednání.

V rámci občanskoprávního případu se jedná o nečinnost žalovaného tváří v tvář žádosti autora. Může být absolutní, pokud se žalovaný nedostaví k soudu, tj. Pokud neprovádí žádný úkon v procesu, nebo relativní, pokud žalovaný nepopírá, ale vystupuje u soudu jakýmkoli jiným způsobem, jmenovitě jmenuje žalobce. Vzpoura může kdykoliv předpokládat a být součástí procesu, i když včas nepředložil obhajobu. Může však pouze předpokládat proces ve stavu, ve kterém je, a může od tohoto okamžiku jednat.

Účinky zanedbávání

Článek 319 CPC uvádí, že účinky selhání spočívají v domněnce, že skutečnosti uvedené v původním znění jsou pravdivé. Přesto je důležité poznamenat, že je možné existovat a nevidět jeho účinky.