Zemní práce

Co je Earthmoving:

Earthmoving je méně obvyklý termín se odkazovat na earthmoving, který znamená akt nebo účinek nábřeží, zaplnit zemi země pro to zůstat plochý . Skládá se z techniky používané ve stavebnictví .

Tento pojem, který souvisí s civilní stavbou, se týká procesů zploštění nebo vyhlazení určitého terénu, kde se často přebytečná zemina odstraňuje na místa, kde je méně půdy. Tento proces je velmi častý u několika konstrukcí. Terrapleno je terén, který zaplnil depresi nebo dutinu a stal se plochým.

První pozemské služby byly prováděny Babylony a Egypťany. V současné době se zemní práce používají v topografických projektech (např. Přehrady, budovy, letiště atd.) A jsou prováděny výkonnými stroji.

Zemní práce nebo zemní práce

Zemní práce jsou v některých slovnících často synonymem pro zemní práce, ale je vhodné použít termín earthmoving, který přišel jako první.

Přes toto, někteří lidé říkají, že tam je rozdíl mezi těmito dvěma slovy, a to zemní práce je jen plochý terén bez použití země od jiného místa, který je případ s earthmoving.