Uprchlík

Co je fugitivní:

Fugaz je adjektivum dvou rodů portugalského jazyka pocházejícího z latinského výrazu fugax, které popisuje něco rychlého, které prchá nebo běží rychle . V obrazovém smyslu to znamená něco přechodného nebo pomíjivého .

Fugaz je něco, co je pomíjivé, trvá málo a tak to souvisí s slovesy, které utíkají a utíkají. Co se týče etymologie, toto slovo vyvolalo pojem „uprchlík“.

"Všechno šlo opravdu dobře, až jednoho dne náhle skončilo. Byl to další případ prchavé lásky."

Někteří lidé mají pochybnosti o pravopisu tohoto slova. Správná forma je pomíjivá a ne honosná. Možná tato pochybnost vznikla ve hře slov existujících v písni "Fullgás" od Marina Limy.

Existuje mnoho uměleckých reprezentací vztahujících se ke slovu a prchavému konceptu. Je to proto, že fugacita je jednou z vlastností života. Ve světě hudby máme příklad písně "Just One More Love" od umělce Lulu Santose, který říká: Myslím, že je to tak krásné, že je to abstraktní dítě.