Sociální hnutí

Co je sociální hnutí:

Sociální hnutí je výrazem organizace občanské společnosti, tvořené kolektivními akcemi, jejichž cílem je dosáhnout sociální změny prostřednictvím politické debaty v daném kontextu ve společnosti .

Tento typ výrazu je charakteristický pro pluralitní společnost, protože jedná kolektivně a představuje hnutí odporu, které bojuje za různé formy sociálního začlenění.

Skupiny jako populární hnutí, odbory a nevládní organizace (NGOs) jsou příklady kolektivních forem organizace sociálních hnutí.

Skupiny působící v rámci sociálního hnutí vždy hledají politické zastoupení těchto forem sociálního vyloučení a jejich jednání má vždy za cíl vytvářet přímý nebo nepřímý tlak ve státě.

Charakteristika sociálního hnutí

Pro utváření společenského hnutí jsou tyto skupiny organizovány podle společného projektu a ideologie, která zahrnuje všechny návrhy a cíle relevantní pro hnutí.

V rámci nich může být stále vytvořena hierarchie, která může mít strukturu, která umožňuje několika vůdcům.

Tímto způsobem se používají různé formy kolektivních akcí, jako jsou vypovězení, pochody, stávky, pochody, mj..

V těchto akcích skupiny prezentují požadavky, jimž daná společenská třída čelí, aby podpořila sociální mobilizaci a zvýšila povědomí ostatních lidí ve společnosti o jejich příčinách.

Sociální hnutí, které je dobře artikulované, je schopno změnit strukturu státního mocenského systému, a proto jsou vztahy sociálních hnutí a jejich vůdců vždy v rozporu se státem.

Viz také význam ideologie a hierarchie.

Sociální hnutí v Brazílii

Sociální hnutí v Brazílii byla více prominentní od šedesátých lét, kde velká část pohybů této éry byla proti vojenskému režimu.

Nejvýznamnějšími kolektivními akcemi jsou Hnutí bezdůvodných dělníků (MST), Hnutí bezdomovců (MSTS), hnutí na obranu indiánů, černochů a žen.

V posledních letech došlo k významnému nárůstu hnutí na podporu LGBT příčin a ochrany životního prostředí v Brazílii.

Také významně vzrostly otázky sociální podpory, například demonstrace vyzývající k úpravě jízdného a bezplatného průjezdu.

Více o volném průchodu.

Druhy sociálních hnutí

Sociální hnutí lze klasifikovat do:

  • Pohyby pohledávek, kde se jejich činnost zaměřuje na požadavky bezprostředních problémů. Tento typ hnutí využívá tlak veřejnosti k nátlaku na instituce, které mohou modifikovat právní prostředky, které mohou situaci podpořit;
  • Politická hnutí, kde se snaží ovlivnit obyvatelstvo v přímé politické participaci jako záruku strukturálních transformací ve společnosti;
  • Třídní hnutí, která se snaží podvrátit společenský řád a změnit vztahy mezi různými faktory v národním kontextu.