Zde

Co je Herege:

Heretic je jméno dané jednotlivci, který hlásí kacířství, to je, to zpochybňuje jisté víry založené zvláštním náboženstvím. Je to osoba, která je proti dogmatům určitého náboženství nebo sekty.

Jednotlivec ateista může být kategorizován jako heretik, protože nevěří v existenci Boha a nevykonává náboženské povinnosti. Stejně jako ateista může být katolickou církví považován za kacíře, katolík může být považován za heretika praktikem jiného náboženství, který představuje odlišné doktríny. Tímto způsobem se koncept kacířství bude lišit podle učení, které je charakteristické pro každé náboženství.

Heretic má svůj původ v řeckém slově, hairetikós, což znamená vybrat si. V Novém zákoně byl citován jako prvek volby, když se člověk rozhodne následovat své vlastní názory, vytvářet nové náboženské doktríny a sledovat nové sekty, jako jsou Sadduceové a farizejové.

Kacíř a inkvizice

Během středověku, kdy se katolická církev začala cítit ohrožena těmi, kdo kritizovali jeho učení, papež Řehoř IX. Vytvořil soud Svatého úřadu inkvizice. Náboženský tribunál byl vytvořen s cílem bojovat proti herezím proti legitimitě církevní moci i občanské moci, protože v té době byla moc církve jasně spojena s mocí státu. V něm byli podezřelí z herezí vyslýcháni a mučeni kvůli vině. Tresty byly těžké, heretici byli mučeni, pověšeni nebo spáleni zaživa.