Diagram Venna

Co je to Vennův diagram:

Vennův diagram je systém organizace číselných množin, kde jsou prvky seskupeny do geometrických obrazců, což usnadňuje vizualizaci dělení mezi různými skupinami.

Vennův diagram, také známý jako Set Diagram nebo Logic Diagram, je často používán jako metoda pro organizaci informací a dat shromážděných v kvantitativním výzkumu. V tomto případě je možné například zjistit statistické údaje, které byly získány prostřednictvím průzkumů veřejného mínění.

Esteticky, Venn diagram je tvořen překrývajících se geografických čísel, obvykle kruhy. Podobné prvky mezi různými skupinami jsou znázorněny přesně v částech, které jsou na kruzích (průsečík).

Tento diagram byl vytvořen anglickým matematikem Johnem Vennem (1834 - 1923) s cílem usnadnit reprezentaci vztahů odborů a průniků mezi různými soubory.

Příklad:

U = spojení

∩ = průnik

A = (1, 2, 3, 4, 5, 7)

B = (5, 6, 7, 8, 9)

AUB = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

A ∩ B = (5, 7)

Svazek sad A a B představuje všechny prvky, které jsou v každém z kruhů. Průnik mezi A a B na druhé straně sestává z prvků, které jsou přítomny v obou sadách současně. Ve výše uvedeném obrázku jsou například čísla 5 a 7 přítomna ve skupinách A a B.

Viz též význam diagramu, Ishikawa diagram a Pareto diagram.