Nikdo není doma

Co je Nenhenhém:

je výrazem portugalského jazyka, který znamená mluvit, mluvit . To je také používáno popisovat někoho, kdo mluví příliš mnoho, kdo grunts, a jehož rozhovor má vždy nepříjemný nebo monotónní tón.

Nikdo není často nepříjemným rysem někoho, kdo hodně mluví a nečiní žádné kroky. Ex: Nechte nikoho tady a udělejte to, co jsem vám řekl!

Výraz „ nechat nikoho “ znamená přestat stěžovat nebo mluvit a přejít k akci.

Nikdo není zdroj

Výraz nhenhenhém je jedním z několika brazilských výrazů, které mají původní původ. Říká se, n'nhaém, nikdo pochází z Tupi, což znamená jazyk, jazyk. Navíc, v Tupi, sloveso mluvit je přeloženo “ nhe'eng ”.

V době kolonizace, tam byla velká lingvistická bariéra mezi Indy a cizinci, být většinou portugalština. Indové tedy neporozuměli ničemu, co Portugalci mluvili a naopak. Je tedy přirozené, že Indové neměli zájem o nekonečný rozhovor („ nhe'eng nhe'eng nhe'eng “ - „mluvit mluvit mluvit“) osadníků. Dnes se tento výraz změnil v jeho psaní, ale stále má stejný smysl pro někoho, kdo je naštvaný někoho, kdo nezastaví "nikdo".