Jíst s očima

Co jdou s očima:

Jíst s očima je populárním výrazem, který znamená jíst více, než je množství potřebné k tomu, aby člověk prošel hladem, jedl za hranicí, přejídal se . To znamená, že osoba je spojena s obžerou, to znamená, že je to žrout, ten, kdo jí hodně.

Tento výraz se používá také tehdy, když jedinec potravu pozorně sleduje a z různých důvodů nemůže jíst. Stále se používá, když někdo oceňuje a touží po objektu nebo obdivovaném člověku.

Jíst s očima, stát se očima tváře, očima rysa, jsou populární výrazy, které používají slovo oči v obrazovém smyslu.

Původ výrazu

Výraz vznikl ve starém Římě, kde se v pohřebních rituálech konaly velké rauty v nabídce bohům. Během rituálu nebylo dovoleno jíst, jen obdivovat jídlo. Jedla s očima.

Jíst s očima - blog

Blog jíst s očima mluví o potravinách, v uvolněné způsobem, s pokyny a vysvětlení.

Jíst s očima - kniha

Jíst s očima je kniha, kterou napsala Renata Sant'anna, která prezentuje fotografie z různých děl, různých umělců, kteří využívají jídlo, mimo jiné v umělecké tvorbě.