Kalkulace očí tváře

Co je cena očí obličeje:

Kalkulace očí tváře je populárním výrazem, který znamená, že náklady jsou velmi drahé a mají velmi vysokou cenu, nad očekávanou průměrnou cenu.

Původ výrazu

Výraz "stojí oči tváře", vznikl v dávných zvycích. V Řecku bylo několik básníků slepých. První z nich byl Tâmires, který se chlubil, že je lepší zpěvák než Múzy, dcery Dia. Rozhněvali se múzy a ve svém hněvu ho slepili.

Stejně tak slepí byli Daphnis, Teiresias, Stesichorus a dokonce i Homer. To je více než náhoda. Tam byl určitý motiv pro zbavení básníků zraku. Nebyly to múzy, které je oslepily, ale řečtí králové. Tito králové žárlili na své básníky a drželi je pro sebe.

Lidé barbarů vytrhli oči od vězňů.

Tito Mácio Plauto, římský dramatik, který žil během republikánského období, odkazuje na tento výraz v jedné ze svých her.

To stálo oči tváře, básníka ve starověkém Řecku nebo padnout do rukou barbarů.