Morová koza

Co je morová koza:

"Koza moru" je populární výraz používaný na severovýchodě Brazílie, což znamená, že člověk je statečný, odvážný a bojující.

V severovýchodní oblasti sertao jsou srážky vzácné a sertanejo má vážné problémy, bez dostatečného množství vody pro základní potřeby. Lidé trpí suchou půdou, která neumožňuje výsadbu. Pro sertanejo je sucho mor, pohroma, pohroma, mor, který postihuje region a zabíjí zvířata hladu a žízně.

Sertanejo je "koza moru", to je silný jedinec, který přežívá s mnoha obtížemi.

Původ výrazu

"Koza moru" je věcné vyjádření, kde slovo "koza", ženské jméno, znamená jednotlivce, osobu, kozu.

Slovo "peste, " ženské jméno, znamená, obrazně, statečný, odvážný, který čelí všem morům regionu, kde žije.

Slovo mor použitý ve větě "je to mor" znamená, že je zlý, zlý.