5 tipů, jak zjistit, zda jste empatický nebo sympatický člověk

V každodenním životě je velmi běžné říkat, že člověk je nám sympatický, nebo že má hodně empatie, jako by oba měli podobný význam. Je však empatie a sympatie stejná?

Při hodnocení našich postojů můžeme vědět, zda máme k ostatním více sympatií nebo empatie. Podívejte se na pět tipů, které vám pomohou určit, zda jste empatická nebo sympatická osoba:

Vyhodnoťte svůj pohled na straně druhé

Sdílet Tweet Tweet

Být milý je jiný než být empatický!

Ačkoli sympatie a empatie jsou slova, která mají určitý vztah, ve svých významech jsou zcela odlišná.

Empatie odkazuje na spojení s druhým, kde je to možné, pochopit emoce druhých, vidět, jak ostatní vidí a cítí. Sympatie se však vztahuje k tomu, že pro někoho existuje určitá náklonnost, a to i bez toho, aby tuto osobu znali tvrději.

Podívejte se také na pět znaků, které vám ukáží, jak se cítíte.

Rozpoznávejte emoce

Sdílet Tweet Tweet

Vědět, jak identifikovat to, co ten druhý cítí a rozpoznává emoce, je důležitým bodem k identifikaci, zda jste empatická nebo sympatická osoba.

V empatii vytvoříte spojení s druhou osobou, která vám umožní umístit se na jiné místo . Soucitně pozorujete mimo situaci, aniž byste se zabývali pocitem nebo tím, co se stane s druhým. To neznamená, že se necítíte naprosto nic o tom, co ten druhý člověk cítí, ale máte k němu tendenci mít povrchní pocity.

Vědět, jak respektovat názory druhých

Sdílet Tweet Tweet

Je velmi důležité zamyslet se nad naší schopností porozumět druhému. Když jsme empatičtí, neznamená to, že souhlasíme s názorem druhé osoby, ale snažíme se ji respektovat a chápat ji nejlepším způsobem, bez jakéhokoliv úsudku.

Když jsme milí, máme tendenci se k sobě blíž, protože máme společné, což může být vzdálené těm, kteří mají různá postavení a názory.

Posuďte svou ochotu pomoci

Sdílet Tweet Tweet

Ochota pomáhat druhému je vždy důležitým faktorem při určování toho, zda jsme empatičtí nebo sympatičtí. Typicky, v empatii, máme schopnost dát se do stejné perspektivy jako druhá osoba, abychom mohli cítit jejich bolest a pomoci jim překonat ji.

V soucitu vidíme věci s určitým emocionálním odstupem, aniž bychom byli příliš pohnutí tím, čím je ten druhý pocit.

Vědět, jak dobře komunikovat s ostatními

Sdílet Tweet Tweet

Je důležité, abychom si mohli navzájem říci, že uznáváme jejich emoce. Empatičtí lidé to dělají přirozeněji, vždy se snaží říkat slova, která vyjadřují náklonnost, klid a pohodlí. Ale ti hezcí se vyhýbají tomu, aby řekli něco, co dokazuje větší zapojení do situace.

Viz také význam empatie a sympatie.