Hřídel

Co je to osa:

Osa je přímka (imaginární nebo skutečná), která prochází středem těla a kolem kterého tělo provádí (nebo může provádět) rotační pohyby. Příkladem je pozemská osa, imaginární linie, která protíná střed Země. Planeta se točí kolem této osy, jejíž extrémy jsou póly.

Osa je osa, která podélně rozděluje rovinu. Je to linie, která se rozděluje do středu některých geometrických obrazců.

V mechanice, náprava je kus dřeva nebo kovu, na jehož koncích kola auta nebo stroj se točí.

V obrazovém smyslu je osa hlavním bodem události, nejdůležitějšího bodu, středu, podstaty.

Ve druhé světové válce, Axis síly (Německo, Itálie a Japonsko) byl poražený spojenci, tvořený Spojenými státy, Británie a Sovětský svaz.

Termín osa může mít několik významů, například:

- Podle os: dejte pořádek do pořádku nebo narovnejte něčí chování.

- Off-osa: nekontrolovaná, ne v normálním stavu.

- Vypadni z cesty: nedodržuj pravidla, nevyvážené chování.

- Zadejte osy: návrat do normálu, zobrazující chování podle pravidel.