CGC

Co je to CGC:

CGC je zkratka pro generální registr daňových poplatníků . CGC byl povinný registr vytvořený ministerstvem financí (CGC / MF) v roce 1964 k identifikaci všech soukromých právnických osob působících v zemi, stejně jako společností, které měly bydliště v zahraničí, a měl kapitál investovaný v zemi.

Právnická osoba je jakýkoli subjekt, sdružení nebo instituce s právními povinnostmi a oprávněním k činnosti.

Každá právnická osoba měla kartu, kde bylo přiděleno číslo, které ji identifikovalo na národní úrovni. Tato karta také obsahovala další informace, jako je typ a klasifikace právnické osoby, její umístění a to, zda měla více než jednu provozovnu.

V červenci 1999 byl CGC nahrazen CNPJ (Národní registr právních subjektů). Zkratka se změnila, ale číslo zůstalo stejné.

Účelem změny CGC na CNPJ bylo sjednotit registrační postupy společností, které byly dříve prováděny odděleně ve státech, obcích, federálním obvodu a v Unii, což usnadnilo výzkum a kontrolu daňové správy těchto vládních sfér.