CVM

Co je to CVM:

Zkratka CVM znamená Komisi pro cenné papíry . Jde o subjekt, jehož cílem je regulovat a dohlížet na brazilský trh s cennými papíry a informovat veřejnost o společnostech, které tyto cenné papíry vydaly.

Cenné papíry, akcie, dluhopisy, bonusy na upisování, kupóny, práva, příjmy z předplatného, ​​certifikáty na rozdělení akcií, depozitní certifikáty cenných papírů, dluhopisové certifikáty a další jsou považovány za cenné papíry.

Je také odpovědností CVM zajistit hladké fungování akciového trhu a podporovat kapitálové investice ve veřejných společnostech.

CVM byl vytvořen zákonem č. 6 385 ze dne 7. prosince 1976 a byl novelizován zákonem č. 10 411 ze dne 26. února 2002. Veškeré veřejné emise cenných papírů mohou být distribuovány až po předchozí registraci u CMV.