Tělesná výchova

Co je tělesná výchova:

Tělesná výchova je disciplína, jejímž cílem je zdokonalení, kontrola a udržování zdraví těla a mysli člověka.

Skládá se ze souboru fyzických aktivit plánovaných a strukturovaných tak, aby podporovaly fyzickou kondici dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím praxe různých sportovních způsobů.

Třídy tělesné výchovy jsou vedeny odborným vzděláním v nadřazeném kurzu tělesné výchovy, jehož předměty jsou v zásadě spojeny s biologickými a zdravotními vědami, s odbornou přípravou na výuku a práci především ve školním prostředí.

Kurz Tělesná výchova se liší od předmětu Sportovní věda, protože profesionál Sportu pracuje při fyzické přípravě sportovců a týmů, při řízení a organizaci sportovních akcí apod.

Ve vzdělávacím systému je disciplína tělesné výchovy povinná pro všechny studenty. Oficiální program ministerstva školství má za cíl podporovat různorodost obsahu, který musí být se studenty průběžně zpracováván.

Tři bloky strukturované národními kurikulárními parametry (PCN) jsou:

1. Gymnastika, hry, sporty a boje: zahrnují individuální a kolektivní sporty, tradiční hry, zápasy a různé gymnastiky;

2. Rytmické a expresivní činnosti: třídy tělesného projevu, jako je divadlo a tanec, klasická, současná, lidová, populární a sál;

3. Znalosti o těle: teoretické lekce zahrnující pojmy anatomie a další aspekty týkající se vztahů s tělem v různých kulturách.