Ateista

Co je ateista:

Ateista je ten, kdo nevěří v Boha ani žádné „vyšší já“. Slovo pochází z řeckého " atheos ", což znamená "bez Boha, který popírá a opouští bohy". To je tvořeno částečkou negace “ a ” spolu s radikálem “ theos ” (bůh).

Termín byl narozen ve starověkém Řecku popisovat ty lidi, kteří odmítli božstva uctívaná hodně ze společnosti. Byli považováni za bezbožní, protože nevěřili v mnohé ctěné bohy.

V teologických náboženstvích (zahrnujících víru v božskou bytost) je ateista ten, kdo popírá existenci svrchovaného, ​​všemohoucího (kdo může všichni), vševědoucího (který ví všechno) a všudypřítomného bytí (který je zároveň ve všech věcech). míst).

Ateismus je doktrína ateistů . Je to filosofický postoj, který odmítá představu o existenci bohů. Je to postoj nevěry k náboženskému tvrzení, že existují božstva a že působí ve vesmíru a lidském chování.

Ateista může mít aktivní postoj (když vehementně hájí nepřítomnost nějakého boha) nebo pasivní postoj (když popírá jen proto, že neexistuje důkaz o existenci božství).

Pasivní postoj je formou agnosticismu, ve kterém agnostičtí ateisté nevěří v Boha, ale zároveň nevylučují možnost existence.

Další informace o ateismu.