Kaput

Co je Kaput:

Kaput je slangový význam "zlomený", "zničený", "zničený". Je to slovo odvozené z německého "kaputt", což znamená "zlomený", "zkažený". Znamená to, že něco je „odpáleno“, „zničeno“. Například, když počítač nefunguje, počítač se říká, že je "kaputt"! To znamená, že počítač "se zhroutil", "odložil".

Někdy tam je velký zmatek mezi slovem “kaput” a latinské slovo “caput” (hlava). Jedním možným vysvětlením vztahu dvou termínů by bylo období středověku, kdy dýmonský mor zabil mnoho lidí. Mrtví byli počítáni hlavou. Vztah s německým slovem "kaputt" by byl odkazem každého mrtvého (každá hlava) jako ztraceného, ​​zničeného, ​​bez užitku.

Latinské slovo “caput”, jehož význam je “hlava”, je používán ukázat nejvyšší část něčeho to bylo odkazoval se na, hlavní část. Je široce používán v právních textech, právních předpisech, které se skládají z kódů, ústav, atd.

Příkladem je článek 1 brazilské ústavy, jejíž kapitulem je: "Brazilská federativní republika, tvořená nerozlučným sdružením států a obcí a Federálního distriktu, je ustavena jako demokratický stát práva a má za základ."