Yeshua

Co je to Yeshua:

Yeshua je hebrejský kořenový termín, který znamená " zachránit " nebo " spásu ". Někteří učenci ho považují za původní jméno Ježíše Krista napsané v hebrejštině. Je to však téma, o kterém se diskutuje, protože jazyk, kterým se mluví v zemi, kde žil Ježíš, byl aramejský.

Někteří náboženští se domnívají, že použití původního názvu "Ješua" k odkazu na Ježíše by bylo správné. Nicméně, studie o etymologii termínu a jeho vývoji od hebrejštiny ukazují jak změny jména nastaly.

Opravdu, Yeshua je zkrácená forma Yehoshua, hebrejské jméno, které bylo přeloženo do portugalštiny jak Joshua. "Yehoshua" znamená "Věčný". V daném biblickém příběhu se postava Joshuy jeví jako nástupce Mojžíše v misi vést Izraelce do země Kanaán.

Jméno, které odkazuje na Ježíše Spasitele, se objevuje v Bibli jako Ješua, někdy jako Ješua. V překladech Starého zákona od Bible do Řeka, jména “Yeshua” a “Yehoshua” byl pak přepsán do jedinečného jména “Iesous”, který byl přepsán do latiny jak “Iesus” a do portugalštiny jak “Jesus \ t ".

Výraz Yeshua Hamashia je aramejský výraz, který označuje Ježíše Krista, Mesiáše.

Tam je několik písní napsaných různými umělci a kapely, které jsou věnovány Ježíši a obsahují slovo Yeshua.