Jazykové funkce

Co jsou jazykové funkce:

Jazykové funkce jsou způsoby, kterými každý jednotlivec organizuje svůj projev v závislosti na poselství, které chce sdělit . Jazyk může být použit k vyjádření pocitů, k informování, k ovlivňování druhých atd. Přenos této zprávy předpokládá vysílač, přijímač, kontext, kód a kanál mezi vysílačem a přijímačem.

Funkce jazyka jsou:

1 - Emotivní nebo expresivní funkce - když je jazyk zaměřen na samotného emitoru, odhaluje jeho pocity, emoce. Např .: „Ztratím hlas na silnici / nemůžu zastavit / Moje cesta je kamenná / Jak můžu snít“.

2 - Odvolací nebo konativní funkce - když odesílatel organizuje zprávu za účelem ovlivnění přijímače. Je široce používán v reklamních sděleních. Např .: Nenechávejte na poslední chvíli! Naplánujte si dovolenou.

3 - Referenční nebo denotativní funkce - je-li záměrem odesílatele objektivně hovořit o reálném kontextu. Je to informační jazyk. Příklad: noviny, časopisy, učebnice, vědci atd.

4 - Metoda lingvistiky - když jazyk mluví sám o sobě, má vysvětlit samotná slova (kódy). Např .: Když řeknu „vysoko“, znamená to „stop“.

5 - Phatic function - když je jazyk používán pro potvrzení, zda je odesílatel skutečně slyšet. Je to komunikační kanál. Například: Dostáváte mě? Správně? Není to pravda? Etc.

6 - Poetická funkce - když jazyk odhalí zvláštní péči s rytmem vět, se zvučností slov, s myšlenkou. Příklad: Literární texty, přísloví atd.