Zpeněžení

Co je to speňažení:

Monetizace znamená využití něčeho jako zdroje zisku. Termín je odvozen ze slovesa monetizar, který označuje akt přeměny něčeho na peníze. Pro monetizaci lze v zásadě použít cokoliv (objekt, informace, titul, dluh atd.).

S popularitou internetu, termín často byl aplikován v pojetí blogu zpeněžení, který pracuje tím, že aplikuje znalosti ve výrobě materiálů, které jsou zajímavé pro specifické publikum. Prostřednictvím systému prohlížení komerčních reklam návštěvníky blogu může autor dosáhnout zisku a přeměnit blog na další zdroj příjmů.

V ekonomice, zpeněžení dluhu je vydávání měny centrální bankou platit veřejný dluh. Při vydávání více peněz je možné financovat veřejný dluh, ale v případě nedostatku kontroly je inflace nevyhnutelným důsledkem.