Cena

Co je cena:

Ocenění znamená odměnu za příslušné služby, které byly poskytnuty. Je to druh ceny; dělají nějakou práci. Získaná odměna může být vyznamenána medailí, vyznamenáním, poctou, cenou v penězích nebo jinými atributy, které rozlišují, kdo byl oceněn.

Ocenění se odvíjí od termínu udělování cen a určuje jednotlivce, který získal určité ocenění za práci v různých oblastech.

Termín má sporný původ. Ve Svaté Bibli existuje několik pasáží, ve kterých se objevuje slovo „odměna“, což naznačuje odměnu na zemi nebo slávu nebes. Některé příklady biblických frází jsou:

"Radujte se a dělejte větší radost, neboť veliká je vaše odměna v nebesích; nebo tak pronásledovaní proroci, kteří byli před vámi." Matouš 5:12

"Teď je jedna věc, která zasadí, a ten, kdo zalévá, a každý dostane svou odměnu podle své práce." 1 Korintským 3: 8