Ethos

Co je Ethos:

Etos je slovo s řeckým původem, což znamená " morální charakter ". To je používáno popisovat soubor zvyků nebo vír, které definují společenství nebo národ.

V kontextu sociologie a antropologie jsou etosem zvyky a rysy chování, které odlišují lidi. Například etos indiánů.

To může také být používáno se odkazovat na vliv hudby na emocích posluchačů, jejich chování a vyrovnat jejich chování. Etos také vyjadřuje soubor charakteristických hodnot kulturního hnutí nebo uměleckého díla.

Ethos může dále určit morální, sociální a afektivní vlastnosti, které definují chování určité osoby nebo kultury. Etos se týká motivujícího ducha idejí a zvyků.

V rétorice, ethos je jeden z způsobů přesvědčování nebo komponenty argumentu, charakterizovaný Aristotle. Etos je morální složka, charakter nebo autorita mluvčího ovlivňující publikum. Dalšími složkami jsou loga (použití uvažování, rozumu) a patos (použití emocí).